Đèn Trang Trí Nội Thất

Mẫu mã đa dạng, sang trọng phù hợp từng không gian diện tích sử dụng, làm bừng sáng cả ngôi nhà.
Giỏ hàng
0

Hỗ trợ trực tuyến

Đèn trang trí độc đáo

Đèn Vách V-3106

Mã : V3106
Giá : 465000Đ

Đèn Vách V-149/1

Mã : V-149
Giá : 465000Đ

Đèn Vách - Nấm

Mã : Đèn vách Nấm
Giá : 1500000Đ

Mâm Ốp Trần Pha Lê QM05-20479

Mã : QM05 - 20479 LED
Giá : 15300000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến 15 tay Ngọc CH29-88018/15

Mã : CH29 - 88018/15
Giá : 20433000Đ

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED

Mã : Đèn chùm thủy tinh CH08 3326/8
Giá : 6390000Đ

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 147/12
Giá : 4910000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QM01 1102 Ø 100 x200

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QM01 1102 Ø 100 x200
Giá : 32400000Đ

Mâm Ốp Trần Pha Lê QM06-98052 Ø800

Mã : QM06 - 98052
Giá : 8390000Đ

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8

Mã : 6353/8
Giá : 17279000Đ

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)

Mã : Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8) Ø780x950 (E14)
Giá : 8173000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến CH03-2108/10+5

Mã : CH03-2108/10+5
Giá : 18500000Đ

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1

Mã : Đèn chùm thủy tinh CH11 4212/5+1
Giá : 3148000Đ

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 148/6
Giá : 2315000Đ

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6

Mã : 6353/6
Giá : 12342000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG
Giá : 15100000Đ

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16

Mã : 1095/16
Giá : 18253000Đ

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 150/6
Giá : 2315000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037
Giá : 10370000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950
Giá : 10460000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 (8302/18) Ø 850 x H 1050
Giá : 9910000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05 (5403/15) Ø 800 x 950
Giá : 8520000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20 (5440/8) Ø 700 x 950
Giá : 3426000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 (5485/8) Ø 700 x 950
Giá : 3611000Đ

Đèn Bàn DN-T1

Mã : DN-T1
Giá : 540000Đ

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED

Mã : Đèn chùm thủy tinh CH08 3326/8
Giá : 6390000Đ

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 147/12
Giá : 4910000Đ

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8

Mã : 6353/8
Giá : 17279000Đ

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)

Mã : Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8) Ø780x950 (E14)
Giá : 8173000Đ

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1

Mã : Đèn chùm thủy tinh CH11 4212/5+1
Giá : 3148000Đ

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 148/6
Giá : 2315000Đ

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6

Mã : 6353/6
Giá : 12342000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG
Giá : 15100000Đ

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16

Mã : 1095/16
Giá : 18253000Đ

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6

Mã : Đèn chùm thủy tinh AC3 150/6
Giá : 2315000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037
Giá : 10370000Đ

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950

Mã : Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950
Giá : 10460000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 (8302/18) Ø 850 x H 1050
Giá : 9910000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05 (5403/15) Ø 800 x 950
Giá : 8520000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20 (5440/8) Ø 700 x 950
Giá : 3426000Đ

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8

Mã : Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 (5485/8) Ø 700 x 950
Giá : 3611000Đ

Fanpage

Đèn trang trí

Đèn Bàn DN-T1

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED
6.390.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12
4.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8
17.279.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)
8.173.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1
3.148.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6
12.342.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG
15.100.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16
18.253.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037
10.370.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950
10.460.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18
9.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12
9.852.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15
8.520.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8
3.426.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8
3.611.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8

Đèn Bàn DN-T1

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED
6.390.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12
4.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8
17.279.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)
8.173.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1
3.148.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6
12.342.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG
15.100.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16
18.253.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037
10.370.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950
10.460.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18
9.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12
9.852.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15
8.520.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8
3.426.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8
3.611.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8

Đèn Bàn DN-T1

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED
6.390.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH08-3326/8+5 LED

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12
4.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 147/12

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8
17.279.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/8

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)
8.173.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Xi Vàng Cao Cấp CH28 (063/8)

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1
3.148.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm thủy tinh CH11-4212/6+1

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ AC3 148/6

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6
12.342.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Đồng Chao Đá Vàng 6353/6

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG
15.100.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM03 (8262) Ø 600 x 2000 - RỒNG QUẤN CẦU THANG

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16
18.253.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Nến Đồng 1095/16

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6
2.315.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm giả cổ KC3 150/6

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037
10.370.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QT02C-81037

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950
10.460.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê QM02C (287) Ø600 x 950

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18
9.910.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH04 - 8302/18

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12
9.852.000Đ
Đặt hàng

Đèn chùm pha lê sứ cao cấp CH06-8541/12

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15
8.520.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH05-5403/15

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8
3.426.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH20-5440/8

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8
3.611.000Đ
Đặt hàng

Đèn Chùm Pha Lê Nến Cao Cấp CH22 - 5485/8

Bộ sưu tập

Nếu như 2015 là xu hướng của vintage, hình học, thì xu hướng thiết kế nội thất của 2016 sẽ tươi mới và trẻ trung hơn rất nhiều.
Xu hướng đèn trang trí 2016 của các nhà thiết kế là gì?
Trang trí nhà với các mẫu đèn phong cách tân cổ điển cho ngôi nhà sang trọng hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét đẹp cổ điển.
Đèn trang trí thiết trọn bộ cho toàn ngôi nhà
Thiết kế nhà với đèn trang trí theo bộ